najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoKratica: Slovenski podjetniški sklad
Naslov: Trubarjeva 11, 2000 Maribor
URL: http://www.podjetniskisklad.si/

Tip: Drugi uporabniki javnih sredstev
Podtip: Javni skladi
Regija: Podravska
Opombe: 2000 - z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) se je Sklad preoblikoval v javni finančni sklad in se vpisal v sodni register. Z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS št. 40/2004) in sprejemom Ustanovitvenega akta (Ur.l. RS št. 112/2004) se je Sklad preoblikoval v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, skrajšano ime Slovenski podjetniški sklad in je pravni naslednik Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva.


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o učinkovitosti organiziranosti preverjanj izplačil sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki so določena s 13. členom Uredbe 1828/2006/ES. (Sklep izdan: 16. 7. 2008)
20. 4. 2009

Izrek mnenja o pravilnosti izvajanja podprograma: 14022103 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v letu 2005 in v prvi polovici leta 2006. (Sklep izdan: 19. 7. 2006)
3. 10. 2007

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. (Sklep izdan: 11. 9. 2000)
11. 4. 2001

Revizija računovodskih izkazov (Sklep izdan: 7. 5. 1999)
15. 12. 1999

Revizija izkazov za leto 1997 (Sklep izdan: 23. 12. 1998)
22. 6. 1999

Revizija poslovanja Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva v letih 1995 in 1996 (Sklep izdan: 14. 4. 1997)
16. 3. 1998

Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti postavk v računovodskih izkazih Sklada za leto 1995. (Sklep izdan: 6. 1. 1997)
28. 11. 1997

Revizija računovodskih izkazov za leto 1996 Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Sklep izdan: 16. 4. 1997)
28. 11. 1997

Nadzorovana je bila pravilnost in zakonitost delovanja Sklada oziroma ali računovodski izkazi podajajo resnično in pošteno sliko za poslovno leto 1994. (Sklep izdan: 1. 9. 1995)
17. 11. 1995
Generična slika - Revidiranec