najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja (20. 11. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri reguliranju cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja v letih 2008–2012 in ocenilo, da ti niso učinkovito regulirali cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Vlada in ministrstvo, pristojno za okolje, v predpisih nista ustrezno opredelila dejavnosti, nalog in storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Prav tako Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ni določil načina in postopkov za oblikovanje in določanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, kot to določa Zakon o gospodarskih javnih službah, in sicer tako, da bi bilo že iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj mora uporabnik gospodarskih javnih služb varstva okolja plačati izvajalcu gospodarskih javnih služb.

Vlada, ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, niso zagotovili ustrezne normativne podlage za določanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj s predpisi niso zagotovili ustreznega mehanizma za nadzor financiranja gospodarskih javnih služb varstva okolja in za določanje sistemsko enako oblikovanih cen storitev teh gospodarskih javnih služb, zaradi česar ni bila zagotovljena normativna podlaga za ureditev načina nadziranja financiranja in določanja teh cen v predpisih na občinski ravni.

Ministrstvo, pristojno za okolje, tudi ni v celoti ustrezno nadziralo cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj na podlagi spremljanja prijavljenih cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja ni ukrepalo in občinam izdalo ustreznih navodil za preoblikovanje oziroma preračun veljavnih cen v predpisane nove oblike.

Občine so zaradi neustrezne in neenotne normativne podlage za oblikovanje, določanje in nadziranje cen storitev gospodarskih javnih služb poleg cen gospodarskih javnih služb varstva okolja brez pravne podlage zaračunavale razne prispevke in občinske takse. Prav tako so občine na izvajalce gospodarskih javnih služb prenesle določene naloge, ob tem pa niso zagotovile financiranja teh nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Računsko sodišče je od Ministrstva za okolje in prostor zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za okolje in prostor pa je podalo tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.