najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Več kot sto udeležencev posveta o požarni varnosti (13. 11. 2006)


Računsko sodišče RS in Gasilska zveza Slovenije sta na Igu pripravila posvet o požarni varnosti v občinah, ki se ga je udeležilo več kot sto predstavnikov gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. Posvet je vodil podpredsednik gasilske zveze Anton Koren.

Predsednik Igor Šoltes je uvodoma predstavil prisojnosti, sestavo in delo računskega sodišča in izpostavil preventivno poslanstvo, v okvir katerega sodijo tudi izobraževanja in posveti, na katerih se predstavijo pomembne ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih revizij. Povedal je, da je računsko sodišče revidiralo pravilnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005, v revizijo pa je bilo vključenih šest občin, in sicer:
  • Občina Dolenjske Toplice,
  • Občina Hajdina,
  • Občina Majšperk,
  • Občina Markovci,
  • Občina Pesnica in
  • Občina Prevalje.

Teh šest občin je v petletnem revidiranem obdobju za požarno varnost namenilo skupaj nekaj več kot 360 milijonov SIT. Računsko sodišče je štirim občinam izreklo mnenje s pridržkom in dvema občinama negativno mnenje ter zahtevalo odzivno poročilo, v katerem morata občini v roku 90 dni izkazati ustrezne popravljalne ukrepe.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti je predstavila pomočnica vrhovnega državnega revizorja Irena Vidovič. Tri občine niso sprejele odlokov, v katerih bi določile naloge občine v zvezi z požarno varnostjo, dve občini sta sofinancirali redno dejavnost gasilskih društev na podlagi sklenjenih pogodb z gasilsko zvezo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Kar pet občin je ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelalo v letih 2003 in 2004, ko jih je na to opozorilo Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tri občine pa niso imele načrtov zaščite in reševanja ob požarih. Občine niso v zadostni meri izvajale nadzora nad porabo proračunskih sredstev za požarno varnost, štiri občine v načrtih razvojnih programov niso imele načrtovanih sredstev za požarno varnost v naslednjem štiriletnem obdobju ali pa so bili navedeni načrti pomanjkljivi.

V nadaljevanju je o izvajanju javne gasilske službe spregovoril poveljnik gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič. Predstavil je normativni okvir za delovanje, naloge občin na področju požarne varnosti in načine opravljanja javne gasilske službe. Podrobneje je predstavil problematiko izvajanja in financiranja javne gasilske službe ter izpostavil naloge gasilskih zvez.

Sledila je razprava, v kateri so udeleženci predsedniku Igorju Šoltesu, vrhovnemu državnemu revizorju mag. Milošu Senčurju in njegovi pomočnici Ireni Vidovič ter predstavnikom gasilske zveze zastavili številna vprašanja s področja zakona o javnih naročilih, priporočil računskega sodišča za transparentnejše poslovanje ter zakonodaje, ki se nanaša na izvajanje javne gasilske službe.

Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December