najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost javnega naročanja v Kranjskih vrtcih (4. 11. 2015)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti javnega naročanja v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Kranjski vrtci (v nadaljevanju: zavod).

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja, ki se nanaša na javno naročanje materiala, storitev in osnovnih sredstev v letih 2012, 2013 in 2014.

Računsko sodišče je Kranjskim vrtcem izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na javno naročanje v letih 2012, 2013 in 2014, ker je zavod naročil material, storitve in osnovna sredstva v skupni vrednosti 1.282.016 evrov v nasprotju z zakonom. Zavod je nepravilno določal ocenjeno vrednost naročil ter izbiral nepravilne postopke oddaje naročil. Izvajalcev storitev v vrednosti 40.963 evrov ni izbral v skladu z notranjim aktom. Zavod ni objavil obvestil o oddaji javnega naročila, v pogodbah ni navedel podizvajalcev in od ponudnikov ni zahteval potrjenih računov podizvajalcev. Zavod pred sklenitvijo dodatkov k pogodbam ni pridobil soglasij nadzornega organa oziroma ga o pomembnih spremembah pogodb ni obveščal, ni zaračunal pogodbene kazni, prav tako ni pridobil ustreznih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Račune je plačeval v roku, daljšem od 30 dni. Računsko sodišče je od Kranjskih vrtcev zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
RSRS