najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mestna občina MariborKratica: MOM
Naslov: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=297

Tip: Lokalne skupnosti
Regija: Podravska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Maribor v letu 2014 (Sklep izdan: 15. 1. 2015)
9. 1. 2017

Pravilnost dela poslovanja občine, ki se nanaša na javno - zasebno partnerstvo za projekt Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor (Sklep izdan: 13. 12. 2012)
24. 9. 2013

Podati oceno o uspešnosti in učinkovitosti priprav za izvedbo 26. Zimske univerzijade Maribor 2013 (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
8. 12. 2011

Preveriti pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor v letih 2008 in 2009. (Sklep izdan: 13. 10. 2009)
24. 10. 2011

Smotrnost politike mirujočega prometa. (Sklep izdan: 18. 4. 2006)
10. 11. 2008

Pravilnost zaračunavanja in porabe takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. (Sklep izdan: 13. 4. 2006)
6. 2. 2008

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti podelitve izgradnje CČN v MB ter izvajanje gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda s koncesijo. (Sklep izdan: 25. 4. 2006)
18. 10. 2007

Preveriti pravilnost informiranja javnosti o sredstvih sofinanciranja s strani Evropske unije (Sklep izdan: 19. 9. 2006)
31. 5. 2007

Pravilnost določanja in obračunavanja plač direktorjev javnih podjetij, podjetij, ki opravljajo javno gospodarsko službo, in podjetij v večinski lasti države ali občin. (Sklep izdan: 31. 1. 2006)
24. 5. 2007

Cilja revizije sta bila izreka mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna občine za leto 2004 in pravilnosti poslovanja občine v letu 2004. (Sklep izdan: 15. 2. 2005)
13. 12. 2005

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna občine za leto 2002 in pravilnosti poslovanja občine v letu 2002. (Sklep izdan: 12. 12. 2003)
10. 9. 2004

Inšpekcijski pregled izplacil funkcionarjem na Mestni občini Maribor (Sklep izdan: 10. 5. 1996)
27. 12. 1996

Revizija primernosti računovodskega sistema in učinkovitosti notranjih kontrol pri Mestni občini Maribor. (Sklep izdan: 30. 8. 1996)
18. 10. 1996
Generična slika - Revidiranec