najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Učinkovitost ravnanja vlade in ministrstev z nepremičninami (28. 2. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo učinkovitosti ravnanja Vlade Republike Slovenije in ministrstev z nepremičninami, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje, v letu 2014 in v prvih devetih mesecih leta 2015.

Menimo, da Vlada Republike Slovenije in ministrstva niso bili učinkoviti pri zagotavljanju nepremičnin za svoje delovanje, saj smo ugotovili, da:
  • načrtovanje ravnanja s poslovnimi nepremičninami ni bilo učinkovito,
  • predpisi na področju ravnanja s poslovnimi nepremičninami med seboj niso bili usklajeni, kar ni omogočilo učinkovitega ravnanja s poslovnimi nepremičninami,
  • pri centralizaciji ravnanja s poslovnimi nepremičninami Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo nista ustrezno obvladala nekaj pomembnih tveganj – predvsem v delu, ki se nanaša na zagotavljanje zadostnega števila in usposobljenosti kadrov ter zanesljivih in popolnih evidenc,
  • so evidence neustrezne (ne vsebujejo vseh potrebnih informacij), nepopolne (ne vsebujejo vseh nepremičnin) in niso zanesljive (podatki niso ažurirani oziroma niso pravilni),
  • predpisani normativi glede potrebnih površin prostorov praviloma niso bili upoštevani.

Če bi Vlada Republike Slovenije in ministrstva v celoti upoštevali normative, bi lahko vsako leto prihranili najmanj 7,6 mio evrov proračunskih sredstev. Od tega se 5,7 mio evrov nanaša na stroške površin, ki presegajo predpisane normative, 1,9 mio evrov pa na stroške nezasedenih prostorov.

Za učinkovitejše ravnanje s kadrovskimi stanovanji, počitniškimi kapacitetami in parkirišči bi morali Vlada Republike Slovenije in ministrstva opredeliti namen in cilje ravnanja s stanovanji, analizirati potrebnost počitniških kapacitet in določiti kriterije dodeljevanja parkirišč.

Računsko sodišče je od Ministrstva za javno upravo zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti. Računsko sodišče je Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za finance podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Predstavitev ( pdf, 1.586 KB)
Revizijsko poročilo ( pdf, 2.590 KB)

RSRS naslovnica