najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Revizija zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in pravilnosti izvršitve državnega proračuna v letu 2016 (2. 8. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in pravilnost izvršitve državnega proračuna v letu 2016. Revidiranci so bili Vlada Republike Slovenije, vsa ministrstva, dve vladni službi (Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje) in upravna enota (Upravna enota Ptuj).

V letu 2016 so realizirani prihodki proračuna znašali 8.316 milijonov evrov in so v primerjavi z letom 2015 manjši za 205,4 milijona evrov (za 2,4 odstotka), realizirani odhodki proračuna pa so znašali 9.000 milijonov evrov in so glede na leto 2015 za 797,4 milijona evrov (za 8,1 odstotka) manjši. Zato je presežek odhodkov nad prihodki manjši za 592 milijonov evrov (za 46,4 odstotka).
Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa za leto 2016 izreklo mnenje s pridržkom, ker so bile ugotovljene napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov, zaradi česar so:
  • v bilanci prihodkov in odhodkov
    • odhodki prenizko izkazani za 3.793.150 evrov
    • prihodki prenizko izkazani za 829.499 evrov
  • v računu finančnih terjatev in naložb
    • prejemki prenizko izkazani za 2.453.595 evrov
    • izdatki previsoko izkazani za 12.873.387 evrov

Navedene napake so predvsem posledica nepravilno izkazanih poslovnih dogodkov, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

O pravilnosti izvršitve državnega proračuna je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Med pogostejšimi nepravilnostmi so bile kršitve s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov), kršitve zaradi nesprejetja potrebnih pravnih ukrepov za urejenost razmer na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev, ki se nanašajo na stalno pripravljenosti in povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ter predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferov (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev posrednim proračunskim uporabnikom, nepravilnosti pri posredovanju izhodišč za pripravo finančnih načrtov). V nekaj primerih smo ugotovili, da obveznosti niso bile prevzete s pisno pogodbo, da pred izplačili ni bila preverjena pravna podlaga, da so bila izplačila izvedena z zamudo ter da niso bila spoštovana pogodbena določila. Več nepravilnosti se nanaša tudi na pomanjkljivo izvajanje nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki ter nad poslovanjem pravnih oseb in odobrenimi programi pravnih oseb.

Računsko sodišče je revidirancem naložilo več popravljalnih ukrepov in podalo nekaj priporočil.

Proračun Republike Slovenije 2016

Prihodki, odhodki in primarni primankljaj Proračuna Republike Slovenije v letu 2016 (.pdf, 2.107KB)
Povezava na Revizijo zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2016.
Povezava na predstavitev (.pdf, 1.970KB)
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December