najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Novinarska konferenca − stanje javnega dolga v Republiki Sloveniji ter ureditev poslovanja javnih agencij in javnih skladov (19. 5. 2015)


Računsko sodišče RS je 19. 5. 2015 na novinarski konferenci predstavilo ugotovitve dveh revizijskih poročil o uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014 ter o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov.
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je razložil problematiko javnega dolga v Republiki Sloveniji in govoril o nujnih reformah, ki bi prispevale k zmanjšanju le-tega, pri tem je izpostavil nujnost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov.Prvi namestnik predsednika mag. Jorg Kristijan Petrovič je podrobneje predstavil ugotovitve revizije uspešnosti zadolževanja, pri čemer je pohvalil delovanje zakladnice, opozoril pa na tveganja, ki izhajajo predvsem iz majhnosti njene ekipe.
Prvi namestnik je poudaril tudi pomanjkljivo komunikacijo med določevalci politik in izvajalci zadolževanja, še posebej pa je opozoril na odsotnost strateškega okvira za zadolževanje, ki bi zagotovil dolgoročno vzdržnost javnih financ. Poleg odsotnosti vladne strategije upravljanja z dolgom je izpostavil tudi zamudo pri sprejemu zakona o fiskalnem pravilu.Na novinarski konferenci so bili prisotni še vrhovni državni revizor Zoran Mladenovič in njegova namestnika Bojan Golub in Helena Jenko.

Predstavitev z novinarske konference:
Revizija uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014
Računsko sodišče RS je izvedlo revizijo uspešnosti načrtovanja zadolževanja državnega proračuna v letu 2013 in prvi polovici leta 2014. Obseg dolga državnega proračuna se je namreč v obdobju od leta 2008 do leta 2013 potrojil, samo v letih 2013 in 2014 je bilo izvedeno za 14,5 milijarde evrov poslov zadolžitev. Glavni generator zadolževanja je primanjkljaj, ki je v letu 2013 znašal več kot 14 odstotkov BDP. Zaradi visokega primanjkljaja Evropska komisija zoper Slovenijo vodi postopek za odpravo presežnega primanjkljaja, za njegovo obvladovanje pa je Slovenija v Ustavo RS vključila tudi fiskalno pravilo.
Računsko sodišče RS je Vladi RS in Ministrstvu naložilo več popravljalnih ukrepov oziroma dalo več priporočil za izboljšanje procesa načrtovanja zadolževanja državnega proračuna. Več si lahko preberete v revizijskem poročilu.

Revizija učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov
Obdobje, na katero se nanaša revizija, vključuje leti 2012 in 2013. Računsko sodišče je za revidirance določilo Vlado Republike Slovenije, ki v imenu države kot ustanoviteljice izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja, ter osem ministrstev, ki so bila pristojna za nadzor nad delom in poslovanjem javnih agencij in javnih skladov. Javne agencije in javni skladi niso bili revidiranci, iz česar izhajajo nekatere omejitve pri reviziji ter pri poročanju o ugotovljenih nesmotrnostih in nepravilnostih.
Računsko sodišče je od vlade zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati izvedene popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti; vladi in ministrstvom je podalo tudi vrsto priporočil za učinkovitejšo ureditev sistema financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov. Celotno poročilo in njegov povzetek si lahko preberete na zgornji povezavi.

Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December