najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeKratica: ZRSZ
Naslov: Rožna dolina, cesta IX / 6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
URL: http://www.ess.gov.si/

Tip: Drugi uporabniki javnih sredstev
Podtip: Drugi prejemniki javnih sredstev
Regija: Osrednjeslovenska
Opombe: S spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopil v veljavo 24. 10. 1998, se je Republiški zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. (Sklep izdan: 28. 9. 2015)
21. 9. 2018

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja ukrepov države za blažitev posledic finančne in gospodarske krize. (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
7. 3. 2014

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti izbranih ukrepov za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja (Sklep izdan: 25. 3. 2011)
12. 10. 2012

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja. (Sklep izdan: 4. 2. 2011)
16. 3. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri zaposlovanju invalidov v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 22. 1. 2010)
11. 4. 2011

Izrek mnenja o uspešnosti pri postavitvi pogojev za doseganje rezultatov in ciljev Evropskega socialnega sklada na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja. (Sklep izdan: 9. 1. 2008)
21. 10. 2008

Revizija ima dva glavna cilja: Segment 1: Ocena učinkovitosti delovanja nadzornega sistema MDDSZ nad izvajanjem ukrepov APZ; Segment 2: Ocena učinkovitosti delovanja nadzornega sistema Zavoda RS za zaposlovanje nad izvajanjem ukrepov APZ (Sklep izdan: 28. 10. 2005)
15. 5. 2008

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja. (Sklep izdan: 29. 9. 2006)
24. 5. 2007

Cilj opravljene revizije je bil preveriti resničnost in verodostojnost računovodskih izkazov Zavoda za leto 1999. (Sklep izdan: 5. 9. 2000)
26. 4. 2001

Cilj revizije je bil podati mnenje o (1) resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov Zavoda za leto 1998 in o (2) skladnosti poslovanja s predpisi. (Sklep izdan: 5. 11. 1999)
3. 11. 2000

Cilj opravljene revizije je bil preveriti resničnost in verodostojnost računovodskih izkazov Zavoda za leto 1997. (Sklep izdan: 13. 10. 1998)
15. 1. 1999

Cilj opravljene revizije je bil preveriti ali so računovodski izkazi verodostojna slika poslovanja in finančnega stanja Zavoda. (Sklep izdan: 4. 9. 1997)
4. 1. 1999

Nadzor izvajanja nalog pri pregledu zahtevkov ŠOU za posamezno obracunsko obdobje v letu 1994, 1995. (Sklep izdan: 12. 9. 1996)
26. 8. 1997

Cilj nadzora je podati mnenje o resničnosti in verodostojnosti postavk v računovodskih izkazih RZZ za leto 1995. (Sklep izdan: 18. 9. 1996)
1. 4. 1997

V revizijo so zajete območne enote Celje, Kranj, Koper, Velenje, Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in centralna služba v Ljubljani, kar predstavlja 87,6% vseh proračunskih sredstev RZZ za leto 1994. Predmet preiskovanj so bili računovodski izkazi prej navedenih območnih enot, centralne službe in zbirni računovodski izkazi za RZZ za leto 1994.. (Sklep izdan: 19. 10. 1995)
30. 4. 1996
Generična slika - Revidiranec