najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Glosar

SLOVENSKO ANGLEŠKO
Vzorčenje po denarni enoti (VDE): Vzorčenje po denarni enoti je, kot pove že ime, metoda statističnega vzorčenja, pri katerih imajo posamezne denarne (1 SIT) enote enako možnost, da bodo izbrane v vzorec. Ker so transakcije večjih vrednosti sestavljene iz več denarnih enot, imajo s tem višjo skupno vrednost in zato tudi večjo možnost, da bodo vključene v vzorec, kot tiste z majhno vrednostjo. Ta metoda spada v skupino metod VSZ – verjetnost izbora sorazmerna z – vrednostjo transakcije.Monetary unit sampling / MUS: It is a statistical sampling method in which a high value transaction is more likely to appear in the sample than one of lower value. It is a particular case of the statistical technique of probability proportional to size (PPS) sampling.
Zagotavljanje kakovosti: Zagotavljanje kakovosti je proces, ki določa način in postopke preverjanja učinkovitosti in uspešnosti izvajanja standardov kakovosti, ki jih je računsko sodišče določilo kot merila kakovosti v svojih internih aktih, predvsem v smernicah in revizijskem priročniku.Quality assurance: Quality Assurance is a process that defines ways and procedures for reviewing efficiency and effectiveness of implementing quality standards that the Court of Audit defined as quality criteria in the internal acts – in guidelines and audit manual.
Zagotovilo: Stopnja gotovosti (in podlaga za presojo), da neodkrite pomembne napake in/ali nepravilnosti v računovodskih izkazih in/ali poslovanju ne obstajajo.Assurance: The degree of certainty (and basis for a judgment) that an undetected material misstatement of the financial statements does not exist.
Zagotovilo pri delovanju: Zagotovilo pri delovanju je ocena verjetnosti, ne glede na učinke revidirančevih kontrol ali opravljeno preizkušanje podatkov, da račun ne vsebuje pomembnih napak, nepravilnosti. Temelji na naši oceni, ali je bilo v povezavi s posebnim revizijskim ciljem ugotovljeno specifično tveganje.Inherent assurance: Inherent assurance is our assessment of the likelihood, without taking into account the effect of the auditees controls or of our substantive tests, that an account will not be materially misstated. It is our assessment of whether there is a specific identified risk relating to the specificaudit objective.
Zagotovilo pri kontroliranju: Zagotovilo pri kontroliranju pridobimo, ko prepoznamo kontrole, ki preprečujejo ali odkrivajo napačne navedbe v okviru računovodskih izkazov oz. nenavadne finančne transakcije. Zajema naše ugotavljanja obstoja in preizkušanja izvajanja kontrolnih postopkov, ki dajejo razumno zagotovilo, da so bili cilji kontroliranja za posamezen posebni revizijski cilj, za računovodske izkaze ali pravilnost poslovanja doseženi.Control assurance: Controls assurance is the audit assurance that we obtain by identifying the testing controls that prevent or detect, on a timely basis, misstatements in the financial statements or irregular financial transactions. It includes identification and tests of control activities that provide reasonable assurance of achieving the control objectives for the specific audit objectives to the reliability of financial reporting and regualrity of transactions
Zagotovilo pri preizkušanju podatkov: Zagotovilo pri preizkušanju podatkov je revizijsko zagotovilo, ki ga pridobimo s postopki preizkušanja podatkov. Zajema preizkušanje podatkov, ki je bilo načrtovano tako, da odkrije napake na ravni posebnega revizijskega cilja, če napake obstajajo in jih hkrati ni odkril revidiranec s svojimi kontrolnimi postopki.Substantive assurance: Substantive assurance is the audit assurance that we obtain from substantive procedures. It includes substantive procedures designed to detect the error related to specific audit objective if it has occurred and was not detected by the client's control procedures.

prejšnja stran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [16] | naslednja stran


Znanje