Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015

Zadnja sprememba:
1. 2. 2017

Podatki o reviziji

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015

Računsko sodišče je revidiralo zbirno bilanco stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015. Revidirani uporabniki javnih sredstev so bili Vlada Republike Slovenije in ministrstva. 

Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna na dan 31. 12. 2015. V reviziji ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj osnovnih sredstev, dolgoročnih finančnih naložb, terjatev za sredstva, dana v upravljanje, drugih dolgoročnih obveznosti, splošnega sklada in terjatev ter obveznosti za posle, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije vodita Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad, in SID banka, d. d., Ljubljana.

V zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 izkazanih vrednosti za osnovna sredstva (v znesku 6.388.399.790 evrov) ni bilo mogoče potrditi zaradi:

 • pomanjkanja verodostojne dokumentacije za osnovna sredstva, ki so bila prenesena na Ministrstvo za infrastrukturo;
 • neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva;
 • napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti, in
 • neurejenih vpisov v zemljiško knjigo.


Stanja dolgoročnih finančnih naložb ni bilo mogoče potrditi v znesku 2.578.937.669 evrov (od skupno izkazanih 12.999.899.611 evrov), ki se nanaša na dolgoročne finančne naložbe v družbah, za katere na dan izdaje osnutka revizijskega poročila (29.6.2016) še ni bilo revidiranih letnih poročil.

Zaradi pomanjkljivostih v evidencah in slabosti v sistemu nadzora nad sredstvi, danimi v upravljanje (izkazanih v vrednosti 3.415.813.161 evrov), ni bilo mogoče pridobiti ustreznih in zadostnih dokazov o pravilnem stanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Ministrstvo za finance ne razpolaga z dokumentacijo, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti zneske sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki se nanašajo na vse posle, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije vodita Sklad RS za nasledstvo in SID banka (sedaj izkazanih v vrednosti 231.332.816 evrov) in bi zato morali biti evidentirani v zbirni bilanci stanja.

Računsko sodišče je od Ministrstva za finance zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti in podalo priporočila za izboljšanje priprave zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije.

Deli vsebino