Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost in učinkovitost dela poslovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavoda RS za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Zadnja sprememba:
18. 7. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti pri izvajanju ukrepa Usposabljanje in izobraževanje nezaposlenih na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

Revidirano obdobje:
2013 do 2014

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-6/2015/3
Datum: 28. 9. 2015

Opombe:

Pravilnost in učinkovitost izvajanja ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v delu, ki se nanaša na izvajanje ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014, izreklo mnenje s pridržkom, ker poslovanje ni bilo v vseh primerih skladno s predpisi. Tako usposabljanje na delovnem mestu udeleženki ni omogočalo primerne zaposlitve na tem delovnem mestu po končanem usposabljanju; nekateri izdatki niso temeljili na ustrezni obračunski dokumentaciji, udeležencem programa Usposabljanje na delovnem mestu je bil v nepravilnem znesku izplačan dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz, usposabljanje brezposelnih oseb ni bilo v vseh primerih v skladu z zaposlitvenimi cilji iz zaposlitvenega načrta.

Računsko sodišče je o učinkovitosti poslovanja v delu, ki se nanaša na izvajanje ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, izreklo mnenje, da sta bila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pri izvajanju tega ukrepa v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 delno učinkovita.

Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje zavoda in ministrstva je v pretežnem delu zagotavljalo, da so bili načrtovani tako dolgoročni (strateški) kot tudi kratkoročni (letni) cilji, da so kratkoročni cilji izhajali iz strateških dokumentov in da so bili cilji določljivi, merljivi, pomembni, dosegljivi in časovno opredeljeni. V nekaterih primerih pa so bili cilji časovno neopredeljeni, ker ni bilo nedvoumno določeno, na katero obdobje se nanašajo; za vse dolgoročne cilje niso bili določeni kratkoročni cilji; cilji v različnih obdobjih pa niso bili primerljivi med seboj.

Zavod in ministrstvo sta v okviru svojih pristojnosti vodila ustrezne evidence o izvajanju ukrepa, vendar so za ustreznejše spremljanje izvajanja ukrepa obstajale zakonske omejitve, ki niso omogočale spremljanja tistih brezposelnih oseb, ki niso bile vključene v katerega izmed ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (APZ). Za spremljanje izvajanja ukrepa sta revidiranca pridobivala podatke tudi iz evidenc drugih organov, vendar pa bi za večjo učinkovitost potrebovala dostop do še nekaterih podatkov drugih organov, do katerih pa v obdobju, na katero se nanaša revizija, nista imela dostopa.

Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni pripravilo vmesnega vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti ukrepov APZ, ki bi moralo biti izvedeno na polovici obdobja izvajanja ukrepov APZ in bi se moralo nanašati na leti 2012 in 2013. Pri ukrepu Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih je ministrstvo vrednotilo posamezne programe ukrepa glede na izhode v zaposlitev tistih brezposelnih oseb, ki so bile vključene v programe. Ministrstvo pri vrednotenju ukrepov in programov APZ ni ugotavljalo uspešnosti v smislu smotrnosti poslovanja, prav tako ni analiziralo učinkovitosti izvajanja ukrepov in programov APZ in ni proučilo vidika korelacije med usposabljanjem in izobraževanjem ter številom zaposlitev. Ministrstvo ni pripravilo povzetka opravljenih vrednotenj posameznih programov ukrepa Usposabljanja in izobraževanja brezposelnih, iz katerega bi bilo mogoče oceniti ustreznost izvajanja ukrepa kot celote posameznih programov. Iz opravljenih vrednotenj ukrepov in programov APZ prav tako ni razvidno, kako so posamezni ukrepi in programi APZ prispevali k doseganju ciljev politike zaposlovanja, kot so določeni v dolgoročnih strateških dokumentih Republike Slovenije in Evropske unije za področje zaposlovanja. Brez teh informacij pa tudi ni bila mogoča evalvacija programov in ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih.   

Za učinkovito spremljanje izvajanja ukrepa bi ministrstvo moralo spremljati učinke ukrepa tudi v obdobju, daljšem od enega leta, v katerem bi se lahko pokazali tudi dolgoročnejši in celoviti učinki izvajanja ukrepa v preteklem obdobju.

Na podlagi spremljanja izvajanja ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih ter izvedenih vrednotenj ukrepov na trgu dela, ki sta jih izvedla zunanja izvajalca, sta ministrstvo in zavod v obdobju, na katero se nanaša revizija, izvedla nekatere izboljšave pri njegovem izvajanju. Hkrati pa revidiranca v obdobju, na katero se nanaša revizija, nista upoštevala oziroma ukrepala v zvezi z nekaterimi ugotovitvami, do katerih so prišli organi Evropske unije, zunanja izvajalca vrednotenj izvajanja ukrepov APZ, oziroma v zvezi z ugotovitvami, do katerih sta prišla revidiranca.

Ministrstvo je za leti 2013 in 2014 sicer poročalo o realizaciji načrtovanih programov v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, vendar v poročilih ni bilo vseh potrebnih informacij, informacije o uspešnosti programov pa niso bile pripravljene pravočasno.

 

Deli vsebino