Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Videm v letu 2016

Zadnja sprememba:
24. 12. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016.

Revidirano obdobje:
2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-14/2017/3
Datum: 9. 3. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Videm

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Videm v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja, in ji izreklo negativno mnenje.

Obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso popolne, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni popolno, pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in v proračunu za leto 2016 ni načrtovala sredstev splošne proračunske rezervacije.

Na področju javnih naročil je projekte uvrstila v načrt razvojnih programov, ne da bi glede na vrednost projekta izdelala ustrezno investicijsko dokumentacijo, prevzela je več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v proračunu ob prevzemu obveznosti, prevzela je več obveznosti za plačilo, kot so bile dogovorjene z naročilnicama, in z izvedbo štirih postopkov javnega naročanja za finančni najem istovrstnega blaga je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam razpisni dokumentaciji za sofinanciranje društev s področja kmetijstva in za sofinanciranje turističnih društev ter objava javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja kmetijstva niso vsebovale vseh obveznih sestavin, med drugim tudi ne načina uporabe meril in pomena posameznih meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev.

Občina se je dolgoročno zadolžila za namene, za katere dolgoročna zadolžitev ni dovoljena, za dolgoročno zadolžitev v obliki finančnega najema in za likvidnostno posojilo, ki ni bilo odplačano v letu najema, ni pridobila soglasja Ministrstva za finance.

Plačala je vpis obveznega deleža v Vinarsko zadrugo Haloze, za kar ni imela pravne podlage v javnofinančnih predpisih.

Računsko sodišče je Občini Videm podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino