Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Šenčur v letu 2017

Zadnja sprememba:
7. 5. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-4/2018/2
Datum: 19. 3. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Šenčur

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šenčur v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih smo med drugim ugotovili nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov, na pomanjkljivo objavo javnega razpisa in na pomanjkljivosti pri zapisnikih o odpiranju vlog ter sklepih o dodelitvi sredstev na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter na nepravilnosti pri prerazporeditvi sredstev.

Ugotovili smo tudi, da občina ni določila obsega izdatkov za posamezno obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja, ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi in da je pogodbo o oddaji poslovnega prostora sklenila za predolgo obdobje. Prav tako smo ugotovili, da ni izplačevala dodatka za znanstveni magisterij, dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času in dodatka za delo v nedeljo ter da v pogodbi o zaposlitvi ni ustrezno določila delovnega časa, da je v postopku javnega naročanja prepozno poslala obvestila v objavo na portal javnih naročil, da ponudnika, ki je predložil nepopolno dokumentacijo, ni pozvala k dopolnitvi ponudbe, niti ga ni izključila, da je izvedla plačila podizvajalcu, ne da bi to določila v pogodbi, da pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila po pravilih "in-house" ni preverila, ali je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cene na trgu, da je prevzela in plačala obveznosti za dodatna dela oziroma več dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, da je dodelila in izplačala del sredstev tekočih transferov brez izvedbe javnega razpisa, da z nekaterimi prejemniki sredstev tekočih transferov ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, da v nekaterih primerih v pogodbe ni vključila protikorupcijske klavzule ter da ni sprejela lokalnega programa za kulturo.

Računsko sodišče je Občini Šenčur podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino