Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Dravograd v letu 2016

Zadnja sprememba:
10. 7. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-25/2017/3
Datum: 3. 10. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Dravograd

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa. Ugotovljeno je bilo tudi, da je izplačala več sredstev, kot jih je imela načrtovanih na proračunskih postavkah, da ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem javnega zavoda, da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, da je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja, da je aneks za dodatna dela sklenila na dan zaključka del, da je bilo s pogodbo dogovorjeno predplačilo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, da županja prejemnikom sredstev ni izdala sklepov o izboru, da je nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, in da s prejemniki ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev, da se je s sklenitvijo dogovora o obročnem odplačilu nakupa opreme in dogovorov o odloženem odplačilu investicijskih vlaganj dolgoročno zadolžila, ne da bi zadolžitev načrtovala v odloku o proračunu in ne da bi upoštevala predpisane postopke zadolževanja občin, da od nekaterih pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016, da ni določila načina izvajanja nalog, ki jih je prenesla na krajevne skupnosti, da ni izpolnila pogoja za pridobitev kapitalske naložbe v družbi Črneški gaj, d. o. o. in da je pridobila stavbno pravico za gradnjo objekta za naloge, ki niso opredeljene s predpisi, da pri izvajanju projekta gradnje večnamenske dvorane z ustanovitvijo stavbne pravice in najemom objekta ni izvedla ustreznega postopka ter da ni izvedla postopkov oddaje javnih naročil za investicijska vlaganja v nepremično premoženje.

Računsko sodišče je Občini Dravograd podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino