Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Dolenjske Toplice v letu 2016

Zadnja sprememba:
12. 7. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016.

Revidirano obdobje:
2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-33/2017/4
Datum: 1. 12. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Dolenjske Toplice

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dolenjske Toplice v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov ter pomanjkljive objave javnih razpisov in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Ugotovljeno je bilo tudi, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, da ni pripravila izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, da v načrtu razvojnih programov ni načrtovala sredstev za izvedbo investicije, da je v razpisni dokumentaciji za javno naročilo navedla pogoj, ki je v neskladju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, za podizvajalca pa je navedla zahtevo za predložitev enakih referenc in finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti tudi ponudnik, oziroma je omejila dokazovanje referenc le na ponudnika, ne pa tudi s podizvajalci, da je dodelila in izplačala del sredstev tekočih transferov brez izvedbe javnega razpisa, da je sklepe oziroma odločbe o izboru prejemnikov sredstev tekočih transferov izdal direktor občinske uprave, ne da bi ga župan za to pooblastil, da je obravnavala vlogi na področju drugih programov in projektov, ki nista bili oddani v roku iz javnega poziva, da strokovna komisija ni vodila zapisnika o odpiranju vlog, da pogodba o dodelitvi sredstev ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, da na področju zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ni določila pogojev, pod katerimi se lahko zadolžujejo, da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter da župan ni imenoval podžupana.

Računsko sodišče je od Občine Dolenjske Toplice zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino