Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016

Zadnja sprememba:
23. 1. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-29/2017/4
Datum: 30. 10. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrova - Polhov Gradec

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, ter ji izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov oziroma prepozno poročanje župana o posameznih proračunskih dokumentih ter na pomanjkljive objave javnih razpisov in pomanjkljivo razpisno dokumentacijo na določenih področjih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Ugotovljeno je bilo tudi, da je občina prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev, da v postopku javnega naročanja ni preverila, ali so predložene ponudbe popolne oziroma popolnih ponudb ni razvrstila glede na merila, ter da k pogajanjem ni povabila vseh kandidatov, ki so predložili ponudbo in izpolnjevali zahtevane pogoje, da je dodelila in izplačala sredstva tekočih transferov enemu prejemniku brez izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva in da ni določila meril za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti iz proračuna občine.

Računsko sodišče je Občini Dobrova - Polhov Gradec podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino