Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje v letu 2016

Zadnja sprememba:
12. 7. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2016.

Revidirano obdobje:
2016

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-20/2017/2
Datum: 4. 5. 2017

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dobrepolje v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, in občini izreklo negativno mnenje.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016, pomanjkljivo pripravo razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju športa in nepopolno evidenco javnih naročil. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, in da je izvedel prerazporeditve v neskladju z določili odloka o proračunu, da občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, da je prevzela več obveznosti in izvršila več plačil, kot so znašala načrtovana sredstva v veljavnem proračunu, da javnemu uslužbencu ni izplačevala dodatka za delovno dobo, da je oddala javno naročilo, ne da bi izvedla predpisan postopek, v enem primeru pa ni izvedla postopka oddaje javnega naročila, da je prevzela več obveznosti, kot so bile dogovorjene s pogodbo, da ni izdala naročilnice ali sklenila pogodbe o javnem naročilu, da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, da je nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja dodelila sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, da ni sprejela lokalnega programa za kulturo za obdobje štirih let, niti ni opredelila javnega interesa na področju kulture, prioritet, ukrepov ter ciljev in kazalcev za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, da pogodbe z izvajalci kulturnih programov oziroma projektov niso vsebovale vseh obveznih sestavin, da v odloku o proračunu ni določila obsega zadolževanja občine ter obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in da od nekaterih pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016.

Računsko sodišče je od Občine Dobrepolje zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, podalo pa je tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino