Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Oblikovanje, nadzor in določanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarje pri Jelšah

Zadnja sprememba:
23. 7. 2018

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Revidirano obdobje:
2008 - 2012

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1206-1/2009/24 in sprememba št. 1206-1/2009/48 z dne 10. 4. 2013
Datum: 20. 9. 2011

Opombe:

Oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarje pri Jelšah

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v obdobju od leta 2008 do leta 2012 in ocenilo, da občina ni bila učinkovita pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Občina ni zagotovila ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj z občinskimi predpisi ni določila načina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina tudi ni uskladila odlokov o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen storitev teh gospodarskih javnih služb. Z odloki o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja je prenesla na izvajalce gospodarskih javnih služb določene naloge občine, ob tem pa ni zagotovila financiranja teh nalog iz proračuna občine, kar pomeni, da so stroški teh nalog neupravičeno bremenili izvajalca gospodarske javne službe oziroma cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občina je brez pravne podlage v zakonu in v nasprotju s predpisi o oblikovanju cen zagotovila izvajanje in financiranje obdelave biološko razgradljivih odpadkov v okviru javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Prav tako je brez pravne podlage v zakonu določala plačljivo obveznost lastnika objekta pri priključitvi objekta na javno kanalizacijo

Občina tudi ni ustrezno določala cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih niti ni ustrezno nadzirala, saj je sprejela sklepe o določenih cenah obveznih storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki pa jih ni objavila v svojem uradnem glasilu v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi. Prav tako občina ni zagotovila ločenega prikazovanja prihodkov in odhodkov gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v letnih poročilih izvajalca teh gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu s predpisi

Računsko sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti, podalo pa je tudi priporočila za vzpostavitev učinkovitejšega sistema reguliranja cen storitev gospodarskih javnih služb.

Deli vsebino