Računsko sodišče Republike Slovenije

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se je odzval vabilu Svetovalno-izobraževalnega centra, ki je na Fakulteti za javno upravo 20. marca 2019 organiziral dogodek z naslovom Delovni pogoji v javni upravi in kakovost javnih uslužbencev.

V pogovorih in predavanjih so bile izpostavljene teme, ki se dotikajo delovnih pogojev v javni upravi, kakovosti dela javnih uslužbencev ter različnih vrst ekonomskih (pozitivnih) šokov do javnih uslužbencev (plače, nagrajevanje). Govorci so se posvečali tudi vprašanju, kakšne izkušnje imajo z javno upravo različni akterji, med katerimi je bilo izpostavljeno zlasti gospodarstvo, in kako povezati celoten sistem (politika, javna uprava, podjetja in državljani) za boljšo javno upravo.


Predsednik Vesel je v debati s sogovorniki poudaril, da bi morala javna uprava nujno najti način nagrajevanja dobrih uslužbencev v pravičnem razmerju do slabih. Izrazil je tudi skrb glede plač revizorjev, ki opravljajo izredno zahtevno in odgovorno delo, saj bdijo nad potmi javnih financ, zaradi nekonkurenčnih plač glede na gospodarski sektor pa jih računsko sodišče težko motivira in obdrži.


Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu danes, 18. marca 2019, predal poročilo o delu sodišča za leto 2018.

V uradnem delu pogovora je predsednik Vesel pojasnil, da je v lanskem letu naše delo zagotovo zaznamovalo dejstvo, da sta za nami dve leti volitev, kar neposredno pomeni več zakonsko določenih revizij volilnih kampanj s strani računskega sodišča, bistveno povečano svetovanje na področju financiranja kampanj in političnih strank in ne nazadnje tudi neizogibno več pobud za revizije na tem področju. Nadaljevanje tega trenda pričakujemo tudi v letošnjem letu volitev v Evropski parlament. Ob izvajanju tovrstnega delovanja ugotavljamo, da so nekatere določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji bodisi nejasne bodisi potrebne zdravorazumskega premisleka in zato na nekaterih mestih po naši oceni nujno terjajo spremembe.

Poleg predstavitve dosežkov lanskega leta je Vesel izpostavil finančno in siceršnjo neodvisnost računskega sodišča, ki omogoča izvajanje učinkovitega in objektivnega nadzora porabe javnih financ.

Predsednik računskega sodišča je v pogovoru s predsednikom DZ še poudaril, da je za uspešno odpravljanje nepravilnosti za nazaj in obenem učinkovito narekovanje prihodnjih potez dozorel trenutek, ko je potreben temeljit razmislek o zakonsko določenih pristojnostih naše institucije in predvsem o potrebi po spremembi krovnega zakona. Povečanje nadzorstvene funkcije, učinkovite sankcije, večja transparentnost javnofinančnih vprašanj, plodnejše sodelovanje z drugimi organi ter druge potrebne spremembe bodo namreč ključne pri nadaljnjem oblikovanju sistemskih rešitev in (ne)upoštevanju zakonskih predpisov.

Poročilo o delu 2018

Več o poročilih o delu >


Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se je odzval povabilu varuha človekovih pravic Petra Svetine, ki je pred kratkim nastopil mandat. Uvodno srečanje je bilo namenjeno izmenjavi aktualnih dilem v okviru pristojnosti obeh neodvisnih institucij, ki delita poseben ustavnopravni položaj v Republiki Sloveniji.

V pogovoru sta se dotaknila tudi delovanja državnih organov z vidika načela dobrega upravljanja, saj soglašata, da je to načelo eno tistih, ki jih organi najpogosteje kršijo.


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic