Računsko sodišče Republike Slovenije

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je imenoval dve novi vrhovni državni revizorki, in sicer mag. Katjo Božič na mesto vrhovne državne revizorke, pristojne za vodenje oddelka revizij vladnih uporabnikov državnega proračuna in političnih strank, ter mag. Natašo Karlić Kovačič na mesto vrhovne državne revizorke, pristojne za vodenje oddelka revizij nevladnih uporabnikov državnega proračuna, pravosodnih uporabnikov državnega proračuna, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij.

V torek, 1. 12. 2020, sta novoimenovani vrhovni državni revizorki mag. Katja Božič in mag. Nataša Karlić Kovačič zaprisegli pred predsednikom računskega sodišča in s tem nastopili funkcijo za dobo devetih let.

Novi vrhovni državni revizorki med zaprisego

O novih vrhovnih državnih revizorkah:

Mag. Katja Božič je magisterij znanosti s področja poslovodenja in organizacije pridobila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Karierno pot je začela v Banki Slovenije. Delovne izkušnje je pridobivala v borzno-posredniški družbi Poteza, v Bank Austria Creditanstalt, na Ministrstvu za finance in v Gorenjski banki, delovala pa je tudi kot svetovalka na področju financ. Računskemu sodišču se je pridružila leta 2019 kot svetovalka predsednika.

Mag. Nataša Karlić Kovačič je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala pa na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Leta 1998 se je zaposlila na računskem sodišču, kjer se je ukvarjala pretežno s področjem državnega proračuna in svetovanjem. Od februarja 2013 je na računskem sodišču delovala v funkciji svetovalke prvega namestnika predsednika.


Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v četrtek, 26. novembra 2020, sprejel predsednika vrhovne revizijske institucije (VRI) Poljske Mariana Banaśa, ki se je mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Marian Banaś je bil v avgustu 2019 imenovan za novega predsednika VRI Poljske in je nastopil svoj šestletni mandat.

V okviru srečanja sta predsednika obeh vrhovnih revizijskih institucij podpisala sporazum o sodelovanju, v katerem sta v skladu s cilji in z načeli mednarodne in evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij INTOSAI in EUROSAI sklenila sodelovanje na področjih izmenjave metod dela ter strokovnih izkušenj na področju revizije javnih financ. Podpisani sporazum bo okrepil nadaljnje dvostransko sodelovanje med obema institucijama, posledične vzajemne koristi pa bodo podprle razvoj državne revizije in krepitev zmogljivosti obeh VRI.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in predsednik VRI Poljske Marian Banaś ob podpisu sporazuma o sodelovanju

Predsednika sta na sestanku razpravljala o izvajanju dolgoročnih strategij, zagotavljanju kakovosti revizij in časovnih izzivih same izvedbe le-teh. Prav tako je bila v pogovoru izmenjana vizija o organizacijskih vidikih obeh institucij, kriterijih uvrščanja revizijskih področij v program revidiranja ter o uporabi sodobnih orodij informacijske tehnologije v revizijskem postopku. V okviru slednjega je računsko sodišče pripravilo tudi predstavitev nekaj aktualnih revizijskih poročil. Glede na trenutno globalno situacijo pa sta si predsednika izmenjala tudi informacije o izvajanju in potrebnem načrtovanju revizij v povezavi z epidemiološko varnostjo in učinkih pandemije covida-19.


Letošnje leto zaznamuje 30. obletnica Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI). Predsedujoča EUROSAI vrhovna revizijska institucija Turčije je v spomin na to obletnico v Ankari v Turčiji postavila območje spominskega nasada dreves različnih vrst. Petdeset izmed teh dreves predstavlja članice EUROSAI in globoko zakoreninjeno preteklost ter naše sodelovanje in skupne dosežke. V čast nam je, da je na enem izmed teh dreves spominska tablica računskega sodišča, ki je sicer že leta 2018 z donacijami zaposlenih simbolično zasadilo drevo tudi pred stavbo računskega sodišča v Sloveniji. Preostala  drevesa so posvečena nekdanjim predsednikom EUROSAI in vsem delovnim skupinam v organizaciji.

Potrdilo o zasaditvi dreves


V četrtek, 19. 11. 2020, je potekalo 4. letno srečanje delovne skupine EUROSAI za revidiranje občin (EUROSAI TFMA), ki jo vodi vrhovna revizijska instiutcija (VRI) Litve, v njej pa sodelujejo predstavniki VRI 27 evropskih držav. Srečanje bi sicer letos morala gostiti VRI Črne Gore, ker pa trenutne razmere ne dopuščajo izvedbe srečanja v živo, je bilo to izvedeno prek videokonference.

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh VRI, ki so članice delovne skupine, tudi računskega sodišča, kot gostje pa tudi predstavniki nekaterih drugih organizacij, vključno z OECD in EURORAI. Predstavniki različnih VRI so predstavili izvedene aktivnosti, povezane z uresničevanjem strateških ciljev, ki si jih je delovna skupina zadala ob njeni ustanovitvi leta 2017, udeleženci seminarja pa so razpravljali tudi o izvedbi načrtovanih aktivnosti v letu 2021 ter o programu dela za obdobje od leta 2021 do leta 2023.

Udeleženci so na letošnjem srečanju Udeleženci so na letošnjem srečanju sodelovali prek videokonferencesodelovali prek videokonference


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic