Računsko sodišče Republike Slovenije

16. julija 2020 sta se predsednik Računske komore Ruske federacije Aleksei Kudrin in predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel udeležila video konference, v okviru katere sta razpravljala o rezultatih vzporedne revizije v zvezi z izvajanjem ciljev dveh medvladnih sporazumov v obdobju 2019–2020, in sicer v zvezi s sodelovanjem na področjih kulture, znanosti in izobraževanja ter v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem znanstveno-kulturnih centrov.

Predsednika obeh VRI sta izrazila zadovoljstvo nad sodelovanjem med državama na področju humanističnih ved. Na splošno sta izvajanje ciljev obeh sporazumov ocenila kot precej uspešno: sklenjene so bile relevantne pogodbe, poleg tega se krepi tudi sodelovanje med ruskimi in slovenskimi kulturnimi in ustvarjalnimi ter izobraževalnimi, znanstvenimi in strokovnimi organizacijami. Zaznati je tudi porast zanimanja za študij ruskega jezika in književnosti v Sloveniji, aktivno se razvija tudi področje sodelovanja med univerzami obeh držav in akademskih izmenjav.

Glavni cilj sklenjenih sporazumov je bila ustanovitev Ruskega znanstveno-kulturnega centra v Ljubljani, Predstavništva Zvezne agencije Rossotrudničestvo v Sloveniji leta 2011. Med video konferenco je ruski kolega in vodja revizije Valery Bogomolov poudaril, da je ruski znanstveno-kulturni center v 9 letih svojega delovanja poskrbel za izvedbo in organizacijo številnih dejavnosti, s katerimi bi Slovence podrobneje seznanil z rusko zgodovino, znanostjo in kulturo. Eden izmed ključnih dogodkov kot rezultat sodelovanja na področju kulturne dediščine med obema državama je bil leta 2019 prižig večnega ognja in odkritje spomenika padlim ruskim in sovjetskim vojakom, ki so umrli v obeh svetovnih vojnah na ozemlju Slovenije.

Vrhovni državni revizor slovenskega računskega sodišča Miroslav Kranjc pa je izpostavil dejstvo, da sta tako ruska kot slovenska stran med revizijo prišli do enakih revizijskih zaključkov, kar pomeni, da si sodelujoči državi ne delita zgolj enakih splošnih stališč in vrednot, temveč tudi, da revizorji in izvedenci obeh VRI svoje delo opravljajo vestno, pošteno in strokovno.

Revizija o sodelovanju na področjih kulture, znanosti in izobraževanja pa ni prva skupna vzporedna revizija med Računsko komoro Ruske federacije in Računskim sodiščem Republike Slovenije. V obdobju 2013–2014 je bila namreč že izvedena vzporedna revizija o uspešnosti sodelovanja Republike Slovenije in Ruske federacije o pomembnejših projektih za povečanje bilateralnega gospodarskega sodelovanja na podlagi Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije, ki je bil podpisan 17. novembra 2010 v Moskvi.

Povezavi:


Pod okriljem Nadzornega odbora Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij za aktualna vprašanja (INTOSAI SCEI) je bila ustanovljena strokovna skupina o covidu-19. Prek spletnih seminarjev si strokovnjaki iz več kot 70 vrhovnih revizijskih institucij (VRI) iz vsega sveta, tudi z računskega sodišča, izmenjujejo izkušnje in razpravljajo o prioritetah VRI v času pandemije, vključno s temami, metodami in tehnikami revidiranja. Taka oblika multilateralnega strokovnega sodelovanja je dodana vrednost k obstoječim aktivnostim in omogoča izmenjavo znanja in praktičnih izkušenj, s katerimi bodo VRI še bolje pripravljene na morebitne podobne izzive v prihodnosti.

Poudarek iz predstavitve na seminarju strokovne skupine INTOSAI SCEI

Na uvodnem srečanju, na katerem je bilo več kot 200 udeležencev, so sodelovali tudi vodje VRI Čila, Španije, Združenih arabskih emiratov in ZDA, kot tudi predstavniki Južne Afrike in Združenega kraljestva, ki so predstavili različne poglede odziva na pandemijo covida-19 in ostale regionalne perspektive in lastne dosedanje izkušnje. Govorci iz VRI Združenega kraljestva, ZDA, Indonezije, Peruja, Francije in Rusije pa so na drugem seminarju predstavili tehnološke rešitve in izzive revidiranja na daljavo.

Že opravljene in še načrtovane razprave v okviru strokovne skupine v prihodnjih mesecih ter skupne izkušnje bodo strnjene v priporočila, ki bodo v pomoč in podporo VRI v aktualnih razmerah hkrati pa nam bodo služila kot opora, če bomo v prihodnje soočeni s podobnimi izzivi. Poročilo dela strokovne skupine bo predstavljeno tudi na 74. srečanju upravnega odbora INTOSAI, ki bo predvidoma potekalo v novembru 2020.


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic